ชำระค่าสินค้า

  • รับสินค้าจ่ายเงินสดหรือจ่ายเช็คในนาม บริษัท เกรท 3381 (ประเทศไทย) จำกัด (กรณีทางบริษัทไปส่งสินค้าด้วยตนเอง)
  • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
    1. ธนาคารทหารไทย คุณเป็นต่อ เพชรทอง เลขที่ 024-2-25420-9 ลาดพร้าว 124 ออมทรัพย์
    2. ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณเป็นต่อ เพชรทอง เลขที่ 077-256628-5 ถนนนวมินทร์ ออมทรัพย์
    3. ธนาคารกรุงไทย คุณเป็นต่อ เพชรทอง เลขที่ 256-0-13423-3 ลาดพร้าว 130/1 ออมทรัพย์
***หมายเหตุ เมื่อชำระค่าสินค้าแล้ว รบกวนส่งเอกสารมาที่ Fax: 02-7314680 หรือ E-mail sale@great3381.com